Home Provoet Behandeling Medisch Sport Prijzen Contact Tips


Het beroep pedicure

Wanneer u kiest voor een Provoet pedicure, kiest u voor vakbekwaamheid en kwaliteit. De Provoet pedicure voldoet aan opleidings- en exameneisen zoals die gesteld worden voor het lidmaatschap. De Provoet pedicure heeft een klantgerichte en sociale instelling. De pedicure gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met persoonlijke zaken die u met haar deelt en ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van haar werk en naar u toe. De behandelingen aan uw voeten lopen uiteen van eenvoudig tot ingewikkeld. De kernwoorden hygiëne, zorgvuldigheid en kwaliteitsbewustzijn kenmerken de professionele pedicure.

Waaraan herkent u een vakbekwame pedicure?

Een vakbekwame pedicure is ingeschreven in het KRP; dit is een kwaliteitsregistratie die nodig is bij vergoedingen vanuit ziektekostenverzekeringen. Mijn KRP nummer is 2269. U herkent de professionele pedicure aan het logo van Provoet. Gediplomeerde leden plaatsen dit logo onder andere op gevelbord en briefpapier.


provoet procert Wat betekent het lidmaatschap van de pedicure bij ProVoet? Kortom, de pedicures die gemotiveerd en serieus met het vak bezig zijn, sluiten zich aan bij ProVoet. Neem gerust eens een kijkje op www.provoet.nl.

Privacy Policy
voorgevel Pedicure Ingeborg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Pedicure Ingeborg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval: Als Pedicure Ingeborg ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit tijdens de behandeling of via de contact gegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Ingeborg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  1. Administratieve doeleinden;
  2. Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
  3. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
  4. Declareren van de behandeling bij podotherapeut / zorggroep.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Ingeborg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Bij een behandeling worden medische gegevens genoteerd die nodig zijn om een juiste behandeling te kunnen uitvoeren. De staat van uw voeten wordt na iedere behandeling genoteerd, zodat eventuele vooruitgang beoordeeld kan worden .

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Ingeborg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Conform de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden persoons gegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste datum van behandeling.